Розклад підсумкового (семестрового) контролю / заліково-екзаменаційних сесій – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Розклад підсумкового (семестрового) контролю / заліково-екзаменаційних сесій

2023 – 2024 навчальний рік

Кафедра публічного управління та адміністрування
Денна форма навчання
Освітній ступінь “Бакалавр”
КурсГрупа
1ПУ 101 БД
2ПУ 201 БД
3ПУ 301 БД
4ПУ 401 БДб
Освітній ступінь “Магістр”
1МУ 101 МД
Кафедра управління людським фактором
Денна форма навчання
Освітній ступінь “Магістр”
1ПЕКС 101М
УІД 101М