Магістратура – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Алгоритм вступу до магістратури ННІНО у 2024 році

Крок 1. Реєстрація заяв на участь в ЄВІ та ЄФВВ, проведення основної і додаткової сесій ЄВІ та ЄФВВ здійснюється у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України, за графіком, затвердженим Українським центром оцінювання якості освіти;

Крок 2. Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ розпочинається 01 липня та закінчується о 18:00 дня, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань;

Крок 3. Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ проводяться з 17 по 28 липня (включно);

Крок 4. Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі розпочинається 1 серпня та закінчується о 18:00 22 серпня;

Крок 5. Фаховий іспит для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, проводиться з 01 серпня до 18:00 16 серпня.

Крок 6. Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням здійснюються не пізніше 24 серпня.

Крок 7. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 18:00 26 серпня;

Крок 8. Зарахування вступників на навчання: за державним або регіональним замовленням проводиться 27 серпня (на місця державного замовлення НАДС за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» – 30 серпня); за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 30 вересня;

Крок 9. Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, – не пізніше 31 серпня;

Крок 10. Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 28 серпня.

Після публікації наказу про зарахування, Ви – студент НАУ. Вітаємо!

Для конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7 зараховуються бал (бали) для вступу на спеціальності:

05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування»

  • ЄВІ 2023 або 2024 років та єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) зі спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації» 2024 року (тільки для вступників на спеціальність 125 «Кібербезпека та захист інформації», які складали відповідний ЄДКІ 2024 року);
  • ЄВІ 2023 або 2024 років та ЄФВВ 2024 року (крім вступників на спеціальність 125 «Кібербезпека та захист інформації», які складали відповідний ЄДКІ 2024 року);
  • вступного іспиту для іноземців з дисциплін, визначених Правилами прийому (за потреби).
  • У передбачених цим Порядком випадках замість результатів ЄВІ (обох компонентів) використовуються результати співбесіди з іноземної мови, замість результатів ЄФВВ – результат фахового іспиту

* Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з цим Порядком не передбачають складання ЄФВВ, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат ЄВІ або скласти співбесіду з іноземної мови в закладі вищої освіти.