Вчена рада ННІНО – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ