Положення про інститут – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти ННІНО НАУ