Протоколи засідань НМРР – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти ННІНО НАУ