Дирекція – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ
 
ДЕЙНЕГА Ірина Іванівна
Директор, кандидат історичних наук, доцент.
У 1985 році закінчила з відзнакою історичний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію, 2008 рік – отримала звання доцента. У системі освіти дорослих, післядипломної освіти працює з 1994 року. Працювала доцентом кафедри українознавства, заступником завідувача кафедри в Національній академії оборони України, директором Центру післядипломної освіти, проректором  Міжгалузевого інституту управління, заступником директора Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Автор близько 100 наукових та науково-методичних праць з проблем історії і культури України, питань оновлення змісту післядипломної освіти, запровадження в практику неперервної та післядипломної освіти нових програм, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних методів навчання.
Науково-педагогічний стаж складає понад 30 років.
Відзнаки і нагороди: Почесна грамота МОН України; нагрудний знак «Відмінник освіти України»; Бронзова премія Тимотея та Лідії Балабанів «За сумлінну працю і значний  внесок у справу утвердження державної мови та виховання молоді на національно-патріотичних традиціях українського народу»; орден Святого рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня, орден рівноапостольної Анни ІІ ступеня, орден Кирила і Мефодія, медаль «За жертовність і любов до України» Української православної церкви Київського патріархату; лауреат академічних нагород Ярослава Мудрого, Івана Крип’якевича, медаль Івана Огієнка «Митрополит Ілларіон», медаль «За баготорічну педагогічну працю та наукові успіхи», медаль «Василь Сухомлинський» Міністерства освіти і науки України, подяки Київської міської державної адміністрації та Всеукраїнського Товариства «Просвіта» імені Т. Г. Шевченка.
Дейнега І.І. – активний громадський діяч: віце-президент Національної академії наук вищої освіти України; президент Міжнародної академії наук освітніх інновацій; співзасновник і член багатьох громадських структур та організацій.  Дейнега І.І. – член робочої групи з підготовки Закону України “Про освіту дорослих”.
Коло наукових інтересів: проблеми історії і культури України, європейських країн, питання розвитку неперервної освіти, управління системою післядипломної освіти.

____________________________________________

 

КОВАЧ Валерія Омелянівна
Заступник директора з наукової та міжнародної діяльності, кандидат технічних наук, доцент
У 2011 році закінчила факультет екологічної безпеки Національного авіаційного університету. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища» (англомовний проект) та здобула кваліфікацію еколога, експерта з екології. У 2012 році здобула другу вищу освіту в Інституті перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю «Мова та література (англійська)», присвоєно кваліфікацію вчителя англійської мови.
У 2011 році вступила до аспірантури з відривом від виробництва ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» і у 2015 році успішно захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Екологічна безпека».
Автор 65 наукових робіт, з них – 4  монографії, 1науково-методичний посібник, 35 статей, 25 матеріалів конференцій. Має 5 актів впровадження власних наукових результатів.
З 2015 року  є координатором проектів в Україні від Інституту Блексміт (Нью Йорк, США). Учасник та керівник багатьох міжнародних програм, проектів та грантів (Горизонт– 2020, НАТО, GEF, USAID та інші).
Проходила стажування та підвищувала кваліфікацію у провідних університетах Литви, Польщі, Чехії, Німеччини та США.
Нагороди та відзнаки: Лауреат премії Президента України для молодих вчених 2018 року; Відзнака НАН України для молодих учених «Талант. Натхнення. Праця».
Сфера наукових інтересів: розробка інформаційних технологій екологічного моніторингу техногенних об’єктів; математичне моделювання забруднення довкілля; вирішення актуальних задач цивільного захисту територій, навколишнього природного середовища та населення; дослідження механізмів управління ринком праці у системі соціально-економічних відносин в державі.

____________________________________________

Шинкарчук Микола Володимирович
Заступник директора, кандидат технічних наук, доцент
У 1973 році закінчив факультет аеропортів Київського інституту інженерів цивільної авіації за спеціальністю  «Будівництво аеродромів». Під час проходження строкової служби обіймав посаду начальника проектно-вишукувальної групи військової частини, що будувала аеродроми.
З серпня 1975 р. до жовтня 1986 р.працював асистентом кафедри аеропортів ФАП КІІЦА, з жовтня 1986 р. по 2000 рік – доцент кафедри, з 2000 по 2017 рік – перший заступник директора Інституту післядипломного навчання, з березня 2017 року по теперішній час – заступник директора  Навчально-наукового інституту неперервної освіти.
У 1985 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.22.15. – «Аеропорти і наземне обладнання». Автор 44 друкованих наукових та навчально-методичних праць, в тому числі – 3 навчальних посібників, 21 навчально-методичної розробки, 1 авторського свідоцтва
Має нагороди: медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва», нагрудний знак «Почесний працівник авіаційного транспорту України», нагрудний знак «За сумлінну працю» , нагрудний знак «75 років Національному авіаційному університету», нагрудний знак «Ветеран НАУ».
Коло наукових інтересів – проектування, будівництво та експлуатація аеродромів.

____________________________________________