Акредитаційна експертиза у віддаленому режимі за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки» – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Акредитаційна експертиза у віддаленому режимі за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки»

Акредитація

У Національному авіаційному університеті з 29 по 31 жовтня 2020 року буде проводитися акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки» за другим рівнем вищої освіти освітніх програм «Інноваційні педагогічні технології в закладах вищої технічної освіти» – гарант освітньої програми професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти Барановська Лілія Володимирівна та освітньої програми «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» – гарант освітньої програми доцент кафедри управління професійною освітою Фендьо Олена Миколаївна.

Акредитаційну експертизу відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 1588-Е від 19 жовтня 2020 року буде проводити експертна група у складі:

  • Семеніхіна Олена Володимирівна (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка) – керівник експертної групи; Лісова Тетяна Володимирівна (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя);
  • Сопівник Ірина Віталіївна (Національний університет біоресурсів і природокористування України);
  • Хруцька Олена Валеріївна (Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, здобувач вищої освіти).