ХХ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки» – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

ХХ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»

Конференція

Навчально-науковий інститут неперервної освіти запрошує до участі у ХХ Міжнародній
науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки» за напрямом

“Управління та адміністрування в авіаційній галузі”

в секціях:

Назва секції

ПІБ секретаря Контактні телефони, e-mail

Форма проведення
Медіація в Україні: проблеми теорії та практики Шаблій Любов Матвіївна upo.nau@gmail.com

кім. 8a.907

406-78-04

семінар
Інновації та перспективи розвитку публічного управління та адмініструванняв авіаційній галузі: український та світовий досвід Петленко Ірина Валеріївна petlenkoiryna@nau.edu.ua

кім. 8а.902

(063) 152- 33- 49

круглий стіл
Сучасні тенденції розвитку технологій управління Дубініна Віра Володимирівна Vvd0710@gmail.com

кім. 8а.908

(073) 129-67-48

семінар

Відповідальна за організації та проведення заходу у ННІНО: Ковач Валерія Омелянівна, заступник директора, 096-781-54-96, 406-72-10, valeriiakovach@gmail.com.