Наукові успіхи майбутніх управлінців – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Наукові успіхи майбутніх управлінців

04 квітня 2019 року, в рамках проведення XІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки», студенти та викладачі кафедри  публічного управління та адміністрування ННІНО взяли участь у засіданні  секції «Публічне управління та адміністрування».

Свої наукові доробки представили студенти денної та заочної форм навчання освітнього рівня магістр спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Особливого схвалення отримали роботи студентів Тетяни Андрущенко, Ірини Жданової, Світлани Жили, Наталії Залєвської, Анни Кукульчук, Романа Кухара, Артема Літвінова, Тетяни Микитко, Каріни Ноєр, Владислава Пустового, Данила Студенка, Анастасії Шевченко.

У наукових доробках майбутні фахівці з публічного управління висвітлили питання щодо електронного врядування в процесі прийняття рішень на державному рівні; формування позитивного іміджу публічного управлінця в Україні та охарактеризували методологічні засади теоретичної основи місцевого самоврядування.

Наукові успіхи майбутніх управлінців