Навчально-методичний відділ – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами МОН України стосовно вищої освіти та іншими законодавчими і нормативними актами, Статутом Університету, наказами та розпорядженнями ректора університету, розпорядженнями проректора за напрямом діяльності, розпорядженнями директора Інституту, документацією СМЯ відділу та Національного авіаційного університету.
Роботу з планування, організації та контролю навчального процесу відділ здійснює разом із заступником директора та відповідальними за навчальну роботу на кафедрах Інституту.
Співробітники навчально-методичного відділу ННІНО беруть участь у наступних процесах освітньої та наукової діяльності СМЯ НАУ:
·         проектування та розробка
·         навчально-організаційна діяльність
·         навчально-методична діяльність
Головним завданням навчально-методичного відділу Навчально-наукового інституту неперервної освіти є планування, організація та контроль освітнього процесу Інституту.
Основними завданнями відділу є:
  • Планування, організація та контроль за ефективністю навчального процесу і якістю підготовки фахівців
  • Надання консультативної допомоги кафедрам, викладачам, щодо планування та організації навчально-методичної роботи, контроль за її виконанням
  • Контроль за виконанням наказів ректора університету, розпоряджень проректорів, директора Інституту, заступника директора, рішень вченої ради Інституту з навчальних і навчально-методичних питань
  • Вивчення, узагальнення та популяризація передового досвіду навчально-методичної роботи інститутів, факультетів та кафедр Університету
  • Підготовка службових записок та проектів наказів з питань організації навчального процесу
  • Збір, систематизація та аналіз інформації, необхідної для оформлення розкладів навчальних занять
Навчально-методичний відділ є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту неперервної освіти через який здійснюється організація і контроль за навчально-методичною роботою Інституту.