Післядипломна освіта – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Післядипломна освіта

Післядипломна освіта – це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її знань, умінь і навичок на основі здобутої раніше вищої освіти (спеціальності) або професійно-технічної освіти (професії) та практичного досвіду.

Післядипломна освіта включає:

  • спеціалізацію – профільна спеціалізована підготовка з метою набуття особою здатності виконувати окремі завдання та обов’язки, що мають особливості в межах спеціальності;
  • перепідготовку – професійне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією працівниками, які здобули первинну професійну підготовку;
  • підвищення кваліфікації – підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань;
  • стажування – набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної професійної діяльності або галузі знань.

Підготовка авіаційного персоналу цивільної авіації України та іноземних держав, здійснюється відповідно до чинного законодавства України та міжнародних актів цивільної авіації.
Тривалість підготовки залежить від розподілу часу за планом підготовки.

Висока ефективність навчання забезпечується широким впровадженням інформаційних технологій, комплексною комп’ютеризацією навчального процесу.

Всі навчальні програми, за якими здійснюється перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців узгоджуються з відповідними державними органами управління та замовниками.

До навчального процесу залучається професорсько-викладацький склад НАУ та інших навчальних закладів, провідні вчені, керівники організацій, служб, вітчизняні та зарубіжні спеціалісти.

Успішне завершення навчання є однією з умов отримання слухачем Свідоцтва (Сертифікату).

Навчання проводиться в Національному авіаційному університеті або на базі Замовника. В навчальному процесі використовується база університету, Державного міжнародного аеропорту Бориспіль, передових авіакомпаній, вітчизняних та зарубіжних фірм та організацій.

Географія освітянської діяльності НАУ поширюється і за кордони України.

В Інституті навчаються громадяни Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Грузії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Судану, Франції, Монголії та інших країн світу.

Перелік курсів