Студенти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» відвідали Київську міську раду – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Студенти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» відвідали Київську міську раду

Студенти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» ОС
«магістр» Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного
авіаційного університету під керівництвом доктора економічних наук,
професора, завідувача кафедри публічного управління та адміністрування
Грущинської Наталії Миколаївни в рамках проходження передипломної практики
відвідали Київську міську раду, отримавши детальну інформацію про
діяльність, структуру, напрями та перспективи роботи.