Тези доповідей ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ