Відбулось засідання напряму «Управління та адміністрування в публічному управлінні» в рамках конференції «Політ. Сучасні проблеми науки» – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Відбулось засідання напряму «Управління та адміністрування в публічному управлінні» в рамках конференції «Політ. Сучасні проблеми науки»

Відбулось засідання напряму «Управління та адміністрування в публічному управлінні» в рамках конференції «Політ. Сучасні проблеми науки»

7 квітня 2021 року відбулось засідання напряму «Управління та адміністрування в публічному управлінні» в рамках ХХI Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки» Навчально-наукового інституту неперервної освіти, секції «Інновації та перспективи розвитку публічного управління та адміністрування в авіаційній галузі: український та світовий досвід». Керівник секції завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, д.е.н. Грущинська Н.М. В конференції взяли участь викладачі кафедри та студенти денної та заочної форм навчання ОС «Магістр», ОС «Бакалавр» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

Особливої уваги заслуговують доповіді студентів Міньковської А. «Механізми стимулювання економічного розвитку регіонів України», Йовенко К. «Особливості формування та реалізації публічної політики», Баштан А. «Електронне врядування в процесі прийняття державних рішень», Данильченко Д. «Особливості взаємодії суспільства і влади».