Відбулося он-лайн засідання секції кафедри управління професійною освітою «Освітні інновації та управління людським чинником» – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Відбулося он-лайн засідання секції кафедри управління професійною освітою «Освітні інновації та управління людським чинником»

9 квітня 2021 року в рамках ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» відбулося он-лайн засідання секції кафедри управління професійною освітою «Освітні інновації та управління людським чинником» У роботі взяли участь представники професорсько-викладацького складу кафедри та студенти денної та заочної форм навчання ОС ступеня «Магістр» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» (підсекція «Педагогіка») та спеціальності 053 «Психологія» (підсекція «Психологія»).

Відкрила роботу секції завідувач кафедри управління професійною освітою, доктор педагогічних наук, професор Сидорчук Людмила Андріївна, відзначивши важливість проведення подібних традиційних наукових заходів, що сприяють активізації студентської наукової роботи, розвитку традицій та корпоративної культури університету. Із вступним словом та привітанням учасників виступили доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики Рівненського державного гуманітарного університету Войтович Ігор Станіславович та кандидат психологічних наук, доцент, професор кафедри управління професійною освітою Навчально-наукового інститут НАУ Петренко Олександр Віталійович.

Студенти презентували свої дослідження, присвячені різноманітним актуальним темам. Серед них такі: «Використання хмарних сервісів google для реалізації освітнього процесу в умовах пандемії», «Захист інформації в локальних і глобальних комп’ютерних мережах» (підсекція «Педагогіка»), «Зв’язок індивідуальних копінг-стратегій з особливостями самоставлення молодих матерів»; «Значення діагностування початку депресії у попередженні суїцидального ризику» – доповідь англійською мовою (підсекція «Психологія»).

Електронний збірник тез за матеріалами Конференції буде розміщено на сторінці кафедри.