Відбулося он-лайн засідання секції «Сучасні тенденції розвитку технологій управління», в рамках конференціі «Політ. Сучасні проблеми науки» – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Відбулося он-лайн засідання секції «Сучасні тенденції розвитку технологій управління», в рамках конференціі «Політ. Сучасні проблеми науки»

ХХI Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки»

8 квітня 2021 року в рамках роботи ХXІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки» в Навчально-науковому інституті неперервної освіти за ініціативи кафедри технологій управління відбулося он-лайн засідання секції: «Сучасні тенденції розвитку технологій управління», напряму «Управління та адміністрування в авіаційній галузі». У засіданні взяли участь викладачі кафедри та студенти освітнього ступеню «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітніх програм: «Управління проектами» та «Адміністративний менеджмент».

Відкрила засідання кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри технологій управління Оксана Поліщук, яка вітаючи присутніх, наголосила на вагомості проведення даного заходу, та подякувала за активну участь студентів. Виступи учасників, присвячені проблемам, принципам та технологіям управління, були цікавими, змістовними та супроводжувалися яскравими мультимедійними презентаціями.

Електронний збірник тез за матеріалами Конференції буде розміщено на сторінці кафедри.