Відділ маркетингу та інформаційних технологій – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Загальна інформація

Відділ маркетингу та інформаційних технологій (ВМІТ) є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного авіаційного університету. ВМІТ призначений для організації комплексного вивчення і аналізу вітчизняних та зарубіжних ринків освітніх послуг, розробки стратегії маркетингової діяльності інституту, втілення в діяльність сучасних інформаційних технологій.

ВМІТ задіяний у процесах планування, організації та контролю, пов’язаних з вивченням ринку освітніх послуг, здійсненням та розробкою маркетингових заходів, впровадженням сучасних інформаційних технологій, систематизації та аналізу інформації, що спрямовані на забезпечення високої якості роботи адміністративно-допоміжного складу, освітнього процесу, сприянням налагодженню зв’язків ННІНО з кафедрами, відділами та іншими структурними підрозділами Університету, а також підприємствами, установами, організаціями з питань, віднесених до компетенції відділу.