Відділ з організації навчального процесу – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Відділ з організації навчального процесу

Відділ з організації навчального процесу у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами МОН України стосовно вищої освіти та іншими законодавчими і нормативними актами, Статутом Університету, наказами та розпорядженнями ректора університету, розпорядженнями проректора за напрямом діяльності, розпорядженнями директора Інституту, документацією СМЯ відділу та Національного авіаційного університету.

Роботу з планування, організації та контролю навчального процесу відділ здійснює разом із заступником директора та відповідальними за навчальну роботу на кафедрах Інституту.

Співробітники відділу беруть участь у наступних процесах освітньої та наукової діяльності СМЯ НАУ:

  • проектування та розробка;
  • навчально-організаційна діяльність;
  • навчально-методична діяльність;

Головним завданням відділу з організації навчального процесу Навчально-наукового інституту неперервної освіти є:

  • планування, організація та контроль освітнього процесу Інституту;
  • надання консультативної допомоги кафедрам, викладачам, щодо планування та організації навчально-методичної роботи, контроль за її виконанням;
  • контроль за виконанням наказів ректора університету, розпоряджень проректорів, директора Інституту, заступника директора, рішень вченої ради Інституту з навчальних і навчально-методичних питань;
  • вивчення, узагальнення та популяризація передового досвіду навчально-методичної роботи інститутів, факультетів та кафедр Університету;
  • підготовка службових записок та проектів наказів з питань організації навчального процесу;
  • збір, систематизація та аналіз інформації, необхідної для оформлення розкладів навчальних занять.

Відділ з організації навчального процесу є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту неперервної освіти через який здійснюється організація і контроль за навчально-методичною роботою Інституту.