Підготовка здобувачів вищої освіти

Анонси

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність (спеціалізація) Освітньо-професійна програма
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність (спеціалізація) Освітньо-професійна програма
053 Психологія Конфліктологія та практична медіація*
073 Менеджмент Адміністративний менеджмент
Управління інноваційною діяльністю*
281 Публічне управління та адміністрування Управління проектами
Управління закладами освіти
Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні*
Менеджмент в органах публічного управління*
Суспільне врядування, регіональний розвиток та самоврядування*
Управління та адміністрування в авіаційній галузі*
011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті

Анонси

Розклад дзвінків
№ пари Початок Кінець
1 пара 8:00 9:20
2 пара 9:40 11:00
3 пара 11:20 12:40
4 пара 13:00 14:20
5 пара 14:40 16:00
6 пара 16:20 17:40
7 пара 18:00 19:20
8 пара 19:40 21:00