Підготовка здобувачів вищої освіти

Анонси

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Спеціальність (спеціалізація) Освітньо-професійна програма
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Спеціальність (спеціалізація) Освітньо-професійна програма
053 Психологія Конфліктологія та практична медіація*
073 Менеджмент Адміністративний менеджмент
Управління інноваційною діяльністю*
281 Публічне управління та адміністрування Управління проектами
Управління закладами освіти
Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні*
Менеджмент в органах публічного управління*
Суспільне врядування, регіональний розвиток та самоврядування*
Управління та адміністрування в авіаційній галузі*
011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи
Інформаційно-комунікаційні технології в освіті