Про нас

Ласкаво просимо до інституту

Головна

Місія

Навчально-науковий інститут неперервної освіти в Національному авіаційному університеті є базовим для впровадження концепціїї неперервної освіти, що спрямована на реалізацію права кожної особи на безперервне навчання з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.

Цілі

У своїй діяльності Навчально-науковий інститут неперервної освіти ставить за мету оперативно реагувати на виклики суспільства, запроваджуючи нові підходи до організації змісту, форм і методів неперервного навчання й охопити усі складники освіти дорослих: формальну, неформальну та інформальну освіту.