Напрями курсової підготовки – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ
НАПРЯМИ КУРСОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Курс базової підготовки інспекторів з безпеки польотів «Розслідування  авіаційних подій та інцидентів»
Курс підвищення кваліфікації інспекторів з безпеки польотів «Розслідування  авіаційних подій та інцидентів»
Пошукове, аварійно-рятувальне та протипожежне забезпечення польотів
Людський фактор в авіації
Безпека паливних баків повітряних суден
Моніторинг польотних даних
Аудит систем управління якістю суб’єктів авіаційної діяльності
Наземне адміністрування та контроль
Обслуговування пасажирів та багажу
Обробка вантажу та пошти
Обслуговування повітряного судна
Експлуатація авіаційної наземної техніки
Аеродромне забезпечення польотів
Організація безпеки виконання операцій на ЗПС (RST)
Сучасні технології авіаційного паливозабезпечення
Системи електросвітлотехнічного забезпечення польотів на аеродромах ЦА
Охорона навколишнього середовища
Радіонавігаційні засоби забезпечення польотів та посадки
Організація міжнародних пасажирських перевезень
Курс підготовки з методики викладання «Інструктор (викладач) авіаційного навчального закладу»
Курс підвищення кваліфікації «Інструктор (викладач) авіаційного навчального закладу»
Початкова підготовка/відновлення кваліфікації диспетчера з обслуговування повітряного руху
Підготовка керівників польотів/старших диспетчерів обслуговування повітряного руху
Підготовка диспетчерів-інструкторів ОПР (OJTI)/інструкторів диспетчерських тренажерів (SDTI)
Правила схвалення організацій з технічного обслуговування (PART-145)
Правила з підтримання льотної придатності (загальний курс PART-M)
Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника АПУ-21 (PART-21)
Правила видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66)
Правила схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування (PART-147)
Авіаційне законодавство
Людський фактор при технічному обслуговуванні ПС
Стратегічне управління бізнес-процесами інноваційного розвитку підприємства
Система менеджменту якості. Базовий курс систем менеджменту якості ISO 9001-2015 – розуміння системного та процесного підходів у менеджменті та вимоги стандарту ISO 9001
ISO9001: розробка та впровадження системи менеджменту якості
Внутрішні аудити систем менеджменту якості у відповідності до стандарту ISO19011-2018
Підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів, відповідальних з якості та фахівців з систем менеджменту якості підприємств
Ризик-менеджмент: запровадження вимог стандарту ISO 31000 – 2018
Ризик-орієнтовне мислення в системі менеджменту якості підприємства
Інтегровані системи менеджменту
ISO 21001: 2018Системи управління освітніми організаціями – Вимоги та настановами щодо застосування
Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах
Технічний захист інформації
Захист цивільної авіації від кіберзагроз
Екологічні, енергоощадні технології будинків і споруд
Сучасні технології очищення стічних вод
Технічна експлуатація установок очистки газу
Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)
Ділове спілкування: професійна етика та етикет
Подолання стресових та кризових ситуацій
Міжособистісна взаємодія і стосунки у діловій сфері
Правові заходи протидії корупції
Курси української мови
Курси англійської, іспанської та інших іноземних мов
Польська мова (Рівень А1, А2)