Підготовка з наземного обслуговування – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Підготовка персоналу з наземного обслуговування

Сертифікат навчального закладу цивільної авіації України з підготовки, перепідготовки, підтвердження/відновлення і підвищення кваліфікації персоналу з наземного обслуговування

Напрями підготовки персоналу з наземного обслуговування:
 • Обслуговування пасажирів та багажу
 • Наземне адміністрування та контроль
 • Обробка вантажу та пошти
 • Обслуговування повітряного судна
 • Експлуатація авіаційної наземної техніки
 • Аеродромне забезпечення польотів
 • Орнітологічне забезпечення польотів та управління небезпеками, що створюються представниками дикої природи
 • Системи електросвітлотехнічного забезпечення польотів на аеродромах цивільної авіації
 • Сучасні технології авіаційного паливозабезпечення
 • Організація міжнародних пасажирських перевезень
 • Охорона навколишнього середовища
 • Інструктор (викладач) авіаційного навчального закладу

Обслуговування пасажирів та багажу

Курси підвищення кваліфікації розраховані на навчання контингенту фахівців аеропортових служб, хендлінгових та авіаційних компаній, виробнича діяльність яких пов’язана з наземним обслуговуванням пасажирів при виконанні міжнародних та внутрішніх рейсів.

Необхідною умовою для зарахування на навчання є наявність чинного сертифікату про підготовку з авіаційної безпеки за затвердженою в Державіаслужбі програмою.

Тривалість навчання – 5 робочих днів

Основна тематика:

 • Авіаційна безпека
 • Основи обслуговування пасажирів та багажу
 • Обслуговування перевізної документації
 • Обслуговування пасажирів та багажу (реєстрація, посадка, висадка пасажирів)
 • Обслуговування трансферних пасажирів
 • Обслуговування втраченого і знайденого багажу
 • Обслуговування спеціальних категорій пасажирів (пасажири з дітьми, вагітні жінки, несупроводжувані діти, пасажири з обмеженими функціями, депортовані особи, потенційно небезпечні пасажири)
 • Обслуговування пасажирів під час невідповідностей з рейсами
 • Правила перетину кордону інших країн, документаційний та візовий контроль
 • Особливості перевезення небезпечних речей в багажу та ручній поклажі
 • Особливості перевезення зброї в зареєстрованому багажу
 • Обробка багажу в сортувальній зоні та в зоні видачі багажу

Термін дії сертифікату: 3 роки


Наземне адміністрування та контроль

Курси підвищення кваліфікації розраховані на розрахований на навчання контингенту фахівців аеропортових служб, хендлінгових та авіаційних компаній, виробнича діяльність яких пов’язана з наземним обслуговуванням пасажирів, багажу, вантажів та пошти при виконанні міжнародних та внутрішніх рейсів.

Необхідною умовою для зарахування на навчання є наявність чинного сертифікату про підготовку з авіаційної безпеки за затвердженою в Державіаслужбі програмою.

Тривалість навчання – 3 робочих днів

Основна тематика:

 • Авіаційна безпека
 • Управління завантаженням
 • Складання і відправлення повідомлень про завантаження та рух повітряного судна
 • Обслуговування, зберігання та адміністрування стандартних засобів пакування
 • Контроль і координація наземного обслуговування повітряного судна
 • Основи наземного обслуговування для управлінського та адміністративного персоналу
 • Процедури термінового реагування у надзвичайних випадках під час наземного обслуговування
 • Правила перевезення пасажирів та багажу
 • Правила перевезення вантажів та пошти

Термін дії сертифікату: 3 роки


Обробка вантажу та пошти

Первинна підготовка та перепідготовка за програмою «Обробка вантажу та пошти» розраховані на навчання контингенту фахівців аеропортових служб, хендлінгових та авіаційних компаній, виробнича діяльність яких пов’язана з наземним обслуговуванням вантажів та пошти при виконанні міжнародних та внутрішніх рейсів.

Необхідною умовою для зарахування на навчання є наявність чинного сертифікату про підготовку з авіаційної безпеки за затвердженою в Державіаслужбі програмою.

Тривалість первинної підготовки – 5 робочих днів

Тривалість перепідготовки – 3 робочих дні

Основна тематика:

 • Авіаційна безпека
 • Основи обробки вантажу та пошти
 • Обробка визначених категорій вантажу
 • Документарна обробка вантажів та пошти
 • Обробка вантажу та пошти на складі
 • Управління спеціалізованим обладнанням для завантаження/вивантаження вантажу та пошти

Термін дії сертифікату: 3 роки


Обслуговування повітряного судна

Підготовка та перепідготовка фахівців за програмою “Обслуговування повітряного судна» розрахована на персонал суб’єктів авіаційної діяльності, а саме: структурних підрозділів аеропортів, суб’єктів наземного обслуговування (хендлінгових компаній), самостійних користувачів аеропортів (авіакомпаній), які займаються наданням послуг з наземного обслуговування ПС в аеропорту та студентів навчальних закладів, профіль підготовки яких відповідає змісту програми.

Необхідною умовою для зарахування на навчання є наявність чинного сертифікату про підготовку з авіаційної безпеки за затвердженою в Державіаслужбі програмою.

Тривалість первинної підготовки – 8 робочих днів

Тривалість перепідготовки – 5 робочих днів

Основна тематика:

 • Персональний захист та техніка безпеки
 • Людський фактор у сфері авіаційної діяльності
 • Сучасні повітряні судна та схеми їх обслуговування
 • Прибирання інтер’єру повітряного судна
 • Зовнішнє миття повітряного судна
 • Забезпечення водою і обслуговування туалетів
 • Управління пристроями для обігріву та/чи охолодження повітряного судна

Термін дії сертифікату: 3 роки


Експлуатація авіаційної наземної техніки

Курси підвищення кваліфікації розраховані на персонал суб’єктів авіаційної діяльності, а саме структурних підрозділів аеропортів, суб’єктів наземного обслуговування (хендлінгових компаній), служб та підрозділів спецтранспорту аеропортів, відділу головного механіка аеропорту, аеродромної служби, авіаційно-технічної бази, самостійних користувачів аеропортів (авіакомпаній), до функціональних обов’язків яких входить експлуатація авіаційної наземної техніки (АНТ) та аеропортового обладнання, спеціалістів з проектування та виробництва АНТ інженерних працівників управлінських структур авіаційного транспорту та авіакомпаній.

Тривалість навчання – 5 робочих днів

Основна тематика:

 • Функціонування аеропортів
 • Сучасні аеропортові технології
 • Енергозбереження в аеропортових технологіях
 • Сертифікація аеропортової діяльності
 • Загальні тенденції розвитку конструкцій сучасної АНТ
 • Менеджмент технічної експлуатації АНТ
 • Організація роботи технічних підрозділів ССТ аеропортів
 • Міжнародні вимоги до системи забезпечення безпеки руху АНТ та ПС в аеропортах
 • Взаємодія служб аеропорту по забезпеченню безпеки польотів

Термін дії сертифікату: 3 роки


Аеродромне забезпечення польотів

Курси підвищення кваліфікації розраховані на навчання контингенту спеціалістів, виробничі обов’язки яких пов’язані з організацією експлуатації аеродрому:

 • начальників аеродромної служби;
 • інженерів та майстрів аеродромної служби;
 • інженерних працівників інших структур повітряного транспорту, які здійснюють контроль за придатністю аеродромів до польотів;
 • фахівців авіаційної адміністрації;
 • викладачів навчальних закладів, які готують спеціалістів за напрямком «Автомобільні дороги та аеродроми».

Тривалість навчання – 10 робочих днів

Основна тематика:

 • Вимоги стандартів та рекомендована практика IКАО, EASA та нормативно-правових актів України щодо аеродромного забезпечення безпеки авіації. Сертифікація аеродромів
 • Планувальні рішення аеродромів – важливий елемент системи забезпечення безпеки авіації
 • Аеродромні покриття
 • Технологія та організація будівельних робіт на аеродромах
 • Технічна експлуатація аеродромів

Термін дії сертифікату: 5 років


Орнітологічне забезпечення польотів та управління небезпеками, що створюються представниками дикої природи

Курси підвищення кваліфікації розраховані на навчання контингенту спеціалістів, виробничі обов’язки яких пов’язані з виконанням комплексу заходів, спрямованих на попередження зіткнень повітряних суден з птахами та іншими представниками дикої природи.

Тривалість навчання – 5 робочих днів

Основна тематика:

 • Організаційні заходи щодо попередження зіткнень повітряних суден з представниками дикої природи
 • Управління небезпеками, що створюються представниками дикої природи
 • Сучасна практика контролю дикої природи в аеропортах

Термін дії сертифікату: 5 років


Системи електросвітлотехнічного забезпечення польотів на аеродромах цивільної авіації

Курси підвищення кваліфікації розраховані на навчання контингенту спеціалістів, виробничі обов’язки яких пов’язані з технічною експлуатацією електротехнічних і світлосигнальних систем аеродромів (ССА):

 • Начальників служб електросвітлосигнального забезпечення польотів (ЕСТЗП)
 • Начальників вузлів електро та світлосигнального забезпечення польотів (ЕСТЗП), інженерів та техніків вузлів СТЗП і ЕТЗП.

Тривалість навчання – 5 робочих днів

Основна тематика:

 • Система електропостачання ССА й окремих її підсистем
 • Вибір і оптимізація структури електропостачання аеродромних вогнів за критеріями надійності й економічності
 • Керування й контроль ССА
 • Експлуатаційний мінімум аеродрому
 • Безпека польотів на етапі візуального пілотування
 • Система керування безпекою польотів (SMS) на аеродромах ЦА
 • Критерії відмови ССА різних категорій та її підсистем у простих і складних метеорологічних умовах
 • Сертифікація обладнання ССА
 • Порівняльний аналіз технічних характеристик світлосигнального обладнання провідних фірм виробників
 • Методика вибору світлосигнального обладнання при реконструкції й/або модернізації ССА
 • Електроенергетичний аудит та визначення ефективності системи електропостачання аеропорту

Термін дії сертифікату: 5 років


Сучасні технології авіаційного паливозабезпечення

Курси підвищення кваліфікації розраховані на працівників підприємств авіаційного паливозабезпечення (керівний, інженерно-технічний склад, лаборанти, техніки, оператори, заправники), які займаються експлуатацією об’єктів авіапаливозабезпечення, підготовкою палива до видачі, забезпеченням заправки повітряних суден.

Тривалість навчання – 5 робочих днів

Основна тематика:

 • Палива для реактивних двигунів, авіаційні бензини
 • Технологічні операції з авіа ПММ, ПВК-присадками
 • Особливості конструкції, експлуатації та обслуговування технологічного обладнання
 • Вимоги та забезпечення контролю якості палив, технічних рідин
 • Охорона навколишнього середовища, техніка безпеки, пожежна безпека на об’єктах авіпаливозабезпечення
 • Керівні та регламентуючі документи

Термін дії сертифікату: 2 роки


Організація міжнародних пасажирських перевезень

Курси підвищення кваліфікації розраховані на перепідготовку керівного складу Державної авіаційної служби, авіакомпаній, аеропортів та хендлінгових компаній України, виробнича діяльність яких пов’язана з регулюванням та організацією міжнародних авіаційних перевезень.

Тривалість навчання – 5 робочих днів

Основна тематика:

 • Система управління безпекою авіації
 • Регулювання міжнародних повітряних перевезень
 • Комерційне співробітництво при організації міжнародних перевезень
 • Організація і технологія міжнародних авіаційних перевезень

Термін дії сертифікату: 3 роки


Охорона навколишнього середовища

Курси підвищення кваліфікації розраховані на фахівців, які відповідають за екологічну безпеку авіапідприємства, функціональні обов’язки яких пов’язані з впровадження системи екологічного менеджменту та стратегії регулювання якості навколишнього середовища в межах аеропорту та прилеглих територіях.

Тривалість навчання – 10 робочих днів

Основна тематика:

 • Оцінка та управління авіаційним шумом
 • Методи оцінки та регулювання забруднення атмосферного повітря при експлуатації об’єктів ЦА
 • Принципи встановлення санітарно-захисних зон аеропорту і зон обмеження забудови з умов електромагнітного забруднення
 • Головні аспекти екологічного менеджменту (управління) на авіапідприємстві. Визначення аспектів впливу, розроблення екологічної політики та програми дій направленої на скорочення негативного впливу на навколишнє середовище

Термін дії сертифікату: 5 років


Інструктор (викладач) авіаційного навчального закладу

Первинна підготовка та курси підвищення кваліфікації розраховані на навчання персоналу з наземного обслуговування, які мають на меті проведення теоретичних та/або практичних занять в організаціях з підготовки персоналу (авіапідприємствах).

Тривалість первинної підготовки – 5 робочих днів

Тривалість перепідготовки – 3 робочих дні

Основна тематика:

 • Основи професійної педагогіки
 • Соціальна психологія управління навчальним процесом

Термін дії сертифікату: 2 роки