Основні завдання – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Основні завдання

Підтримання/відновлення кваліфікації – вид професійної підготовки, що проводиться з метою періодичного підтримання/відновлення раніше здобутих та надання додаткових знань, навиків і умінь, потрібних для виконання функціональних обов’язків у конкретних умовах та підтвердження необхідного рівня компетентності за посадою, яку обіймає працівник.

Підвищення кваліфікації – вид професійної підготовки, що організовується та здійснюється з метою надання додаткових знань, навиків і умінь, що пов’язані зі зміною профілю роботи, необхідних під час виконання робочих завдань і функцій, та які передбачають підвищені кваліфікаційні вимоги відносно існуючих. Підготовка авіаційного персоналу цивільної авіації України та іноземних держав, здійснюється відповідно до чинного законодавства України та міжнародних актів цивільної авіації.

Тривалість підготовки залежить від розподілу часу за планом підготовки.

Висока ефективність навчання забезпечується широким впровадженням інформаційних технологій, комплексною комп’ютеризацією навчального процесу.

Всі навчальні програми, за якими здійснюється перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців узгоджуються з відповідними державними органами управління та замовниками.

До навчального процесу залучається професорсько-викладацький склад НАУ та інших навчальних закладів, провідні вчені, керівники організацій, служб, вітчизняні та зарубіжні спеціалісти.

Успішне завершення навчання є однією з умов отримання слухачем Свідоцтва (Сертифікату).

Навчання проводиться в Національному авіаційному університеті або на базі Замовника. В навчальному процесі використовується база університету, Державного міжнародного аеропорту Бориспіль, передових авіакомпаній, вітчизняних та зарубіжних фірм та організацій.

Географія освітянської діяльності НАУ поширюється і за кордони України.

В Інституті навчаються громадяни Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Грузії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Судану, Франції, Монголії та інших країн світу.