Публічне управління та адміністрування – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Бакалаврська програма
"Публічне управління та адміністрування"

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ “БАКАЛАВР” ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЮ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗАОЧНОЇ ТА ДЕННОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

Мета:

Формування особистості фахівця, здатного розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування. Підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання.

Умови вступу:

Для отримання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за результатами ЗНО:

  • українська мова та література (0,3)
  • математика (0,35)
  • історія України або іноземна мова або фізика або хімія або біологія або географія (0,25)
  • Середній бал документів про освіту (0,1)
  • Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО не може бути менше ніж 140 балів
Особливості підготовки:

Освітньо-професійна програма передбачає глибоку професійну та практичну підготовку бакалаврів для державної служби.

Відмінність програми від інших полягає у ґрунтовних науково-методологічних розробках кафедри щодо філософії управлінської діяльності системи публічного управління: широкому використанні новітніх освітніх технологій та сучасних програмних засобів.

Перспективи працевлаштування:

По закінченню навчання студенти можуть обіймати посади в органах державної влади (Кабінет міністрів України, комітети Верховної Ради, Адміністрація Президента), місцевих органах влади, закладах освіти та науки, міжнародних установах та інститутах, засобах масової інформації.

Заповніть анкету і ми обов`язково з Вами зв`яжемось!