Загальна інформація – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти ННІНО НАУ

Атестація держслужбовців

Загальна інформація

Атестація державних службовцівщодо вільного володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою є однією із загальних вимог до осіб, які претендують на вступ на державну службу. За нормами статті 25 Закону «Про державну службу», особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має подати посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» від 26.04.2017 р., № 301.
Згідно з цією Постановою в Національному авіаційному університеті, як вповноваженому Нацдержслужбою вищому навчальному закладі, створено атестаційну комісію для атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.
 
Порядок проходження атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу,  щодо вільного володіння державною мовою:
  1. Ознайомитися з порядком проведення атестації, дотримуватися його (Див. Постанову КМУ від 26.04.2017 №301 «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249955971);
  2. визначитись із датою проходження атестації згідно з Графіком;
  3. подати заяву особисто секретарю атестаційної комісії (НАУ, проспект Комарова,1, корпус 8, каб.901);
  4. укласти договір про надання послуг з атестації та дотримуватися його умов. Вартість послуги з проведення атестації становить 700,00 грн. Договір укладається в Навчально-науковому інституті неперервної освіти, корпус 8-а, каб.09 (вхід – Приймальна комісія), тел. 406 70 34, режим роботи 8.00-17.00.
  5. сплатити за участь в атестації. До атестації допускаються особи, які вчасно внесли оплату за атестацію;
  6. своєчасно прибути до визначеного місця проведення атестації з документом, що посвідчує його особу та підтверджує громадянство України;
  7. виконувати вказівки та вимоги голови, членів та секретаря атестаційної комісії щодо процедури проходження атестації;
  8. посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію відповідним уповноваженим вищим навчальним закладом, протягом 10 робочих днів з дати прийняття атестаційною комісією рішення про видачу посвідчення.
Зразок тестового завдання
 
Найближча атестація – 29 жовтня 2019 року.
 
Вільне володіння державною мовою також підтверджується для осіб, які мають такі документи (без проходження атестації):
1) документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за складання випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури;
2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови та/або ділової української мови, української мови за фаховим спрямуванням;
4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; за спеціалізацією «Українська мова та література» спеціальності «Філологія».
Особа, яка має один із зазначених у цьому пункті документів, може звернутися до атестаційної комісії Національного авіаційного університету із Заявою про видачу посвідчення на безоплатній основі. До заяви повинні бути додані копії паспорта, документа про відповідний рівень освіти та всіх необхідних до нього додатків. При собі мати оригінали документів.
Вартість виготовлення посвідчення відшкодовує зазначена особа і становить  – 60,0 грн. Посвідчення видається протягом 10 робочих днів з дати прийняття атестаційною комісією рішення про видачу посвідчення.
ГРАФІК РОБОТИ Секретаря атестаційної комісії НАУ щодо прийому заяв для отримання посвідчення про підтвердження володіння державною мовою на підставі поданих документів:
вівторок з 9.00 до 17.00,
четвер з 15.00 до 18.00