Індивідуальна освітня траєкторія – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Індивідуальна освітня траєкторія

Загальна інформація

Вибіркові дисципліни ОС “Бакалавр”
на 2024-2025 н.р.

РекомендованіАльтернативні
2 курс
Громадянське суспільство і публічна влада (ф)Публічне управління соціогуманітарною сферою (ф)
Стратегічне прогнозування (ф)Конкурентна політика (ф)
Територіальна організація публічного управління в Україні (ф)Взаємодія влади і бізнесу (ф)
Політика інклюзивного розвитку (ф)Політика регіонального розвитку (ф)
Соціальні навички публічного службовця (нф)Регіональна економіка (нф)
3 курс
Система прийняття рішень в публічному управлінні (ф)Інформаційна політика та комунікативний менеджмент (ф)
Конфліктологія (ф)Державне антимонопольне регулювання (ф)
Аналітична діяльність в публічному управлінні (ф)Організаційно-правові основи надання публічних послуг (ф)
Лідерство та управлінська еліта (ф)Технології публічного управління (ф)
Менеджмент підприємницької діяльності (нф)Самоменеджмент в публічній службі (нф)
4 курс
Етика та методологія наукових досліджень публічного управління (ф)Інститути та процеси публічного управління (ф)
Психологія управління і організаційна поведінка (ф)Муніципальний менеджмент (ф)
Організаційно-правові засади публічного управління (ф)Публічна політика забезпечення соціального розвитку регіонів (ф)
Організація роботи державного службовця(ф)Консалтинг в публічному управлінні (ф)
Основи сталого розвитку (нф)Академічна доброчесність і професійна етика (нф)
Перелік рекомендованих та альтернативних
вибіркових дисциплін ОС “Магістр”
ОПП «Менеджмент в органах публічного управління»
на 2023-2024 н.р.
РекомендованіАльтернативні
1 семестр
Адміністративний менеджмент (ф)Аналітична діяльність в публічному управлінні (ф)
Основи електронного урядування та документообігу (ф)Лідерство та управлінська еліта (ф)
Психологія управління та організаційна поведінка (нф)Бізнес-планування в управлінні проєктами (нф)
2 семестр
Система прийняття рішень в публічному управлінні (ф)Стратегічне управління в публічній сфері (ф)
Соціальні навички в управлінській діяльності (ф)Організація роботи державного службовця (ф)
Управління командами проєктів та комунікації (нф)Аудит і оцінювання управлінської діяльності (нф)
Перелік вибіркових дисциплін ОС «Магістр»
ОПП «Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні»
на 2023-2024 н.р.
РекомендованіАльтернативні
1 семестр
Основи електронного урядування та документообігу (ф)Аналітична діяльність в публічному управлінні (ф)
Теорія економічного аналізу (ф)Конкурентна політика (ф)
Бізнес-планування в управлінні проєктами (нф)Менеджмент підприємницької діяльності (нф)
2 семестр
Стратегічне планування в публічному управлінні (ф)Система прийняття рішень в публічному управлінні (ф)
Публічні фінанси (ф)Економіка підприємства (ф)
Аудит і оцінювання управлінської діяльності (нф)Управління командами проєктів та комунікації (нф)