Міжнародна діяльність кафедри Публічного управління та адміністрування – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ